15 jun 18

Nood aan betere samenwerking van webshops met ODR

Met het ODR wordt binnen de EU werk gemaakt van een snelle en duidelijke klachtenverwerking tussen de consument en de handelaar met een webshop. Maar reeds meer dan 2 jaar na oprichting en de wettelijke vermeldingsplicht hebben online handelaars nog onvoldoende de weg naar het ODR gevonden.

Delen

ODR voor een veilige e-commerce binnen EU

Het Online Dispute Resolution platform helpt om geschillen rond online aankopen en verkopen binnen de EU eenvoudig op te lossen. Met het ODR wil de EU verder steun bieden aan een eengemaakte markt met een duidelijke internationale e-commerce. Maar ook aan een florerend vrij verkeer van goederen en diensten binnen de hele EU.

 

 title=
 

Vereenvoudigde klachtenverwerking

Bij een binnengekomen klacht maakt het ODR de klacht over van de ene lidstaat aan de arbitragediensten van de andere lidstaat. Doordat deze klachtenbehandeling buiten de rechters om gaat, wordt gesproken over alternatieve geschillenbeslechting of ADR. De geregistreerde nationale geschillenorganen handelen een klacht vervolgens online af via een standaard procedure binnen de 90 dagen. Zo zorgt het ODR voor een snelle en duidelijke klachtenverwerking voor alle partijen.

 

 title=


ODR na meer dan 2 jaar nog onvoldoende bekend

De geschillencommissie ODR is reeds sinds 9 januari 2016 actief. En sinds 15 februari 2016 is het voor webshops binnen de EU een verplichting om een verwijzing naar het ODR te maken. Desondanks is het merendeel van de e-commerce handelaars nog steeds niet geregistreerd op het ODR. De consumenten vinden gelukkig wel al hun weg naar het ODR die het een nuttig en efficiënt platform vinden. De handelaars hinken momenteel dus nog achterop. Amper 27% van de Belgische handelaren vermeldt momenteel de link naar het ODR op hun webshop. Concurrenten in de overige Europese landen doen het wel wat beter. Een goede samenwerking met het ODR weet als online handelaar nochtans diverse voordelen te bieden. Hoog tijd dus voor verandering.

 

 title=