20 nov 17

Is uw website al klaar voor de GDPR wetgeving?

Vanaf 25 mei 2018 treedt de GDPR definitief in werking. Met deze belangrijke nieuwe privacywetgeving zullen de regels omtrent het gebruik van persoonsgegevens veel strenger worden. Wij brengen alvast een eerste inleiding om je wegwijs te maken in deze nieuwe regelgeving.   

Waar staat GDPR voor?

GDPR is de afkorting van General Data Protection Regulation. Dit omvat een nieuwe Europese wetgeving in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens. 

Wat is GDPR?

GDPR vormt een grondige vernieuwing van de huidige wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Momenteel is er enkel een sterk verouderde Europese richtlijn van meer dan 20 jaar oud. Een update werd dus wel noodzakelijk, vooral ook op gebied van databescherming. 

 

 title=

 

Wat omvat GDPR?  

Om als bedrijf in orde te zijn met de GDPR is een eerste stap bewustmaking bij alle medewerkers over de GDPR en de gevolgen ervan.

Daarnaast dient elk bedrijf aan de hand van een dataregister in kaart te brengen welke persoonsgegevens precies worden bijgehouden. Maar ook waarom het bedrijf die data bijhoudt, waar het die data bijhoudt en met wie deze data gedeeld wordt.

Ook de privacyverklaring dient door het bedrijf nagekeken en waar nodig aangepast te worden. De privacyverklaring vermeldt de bewaarduur van de persoonsgegevens en of deze gedeeld worden buiten de EU. Hierbij is het van belang dat deze verklaring in duidelijke en begrijpbare taal geschreven is.

De GDPR benadrukt de nood aan transparantie van de verwerking van persoonsgegevens. Een bedrijf dient de betrokkenen dus informatie en toegang te geven tot de persoonsgegevens. Hierbij wordt het mogelijk gemaakt om deze gegevens te laten aanpassen en zelf te laten wissen via het recht om vergeten te worden. 

Heb je al enkele vragen over de GDPR die je aan ons wil stellen? Neem dan gerust contact op met Webatvantage via het mailadres gdpr@webatvantage.be

 

 title=