18 jul 14

Google voert het recht in om vergeten te worden

Google staat van in het begin achter het recht op vrije informatievergaring. De enige uitzondering die Google hierop maakte, is links naar informatie die door een rechtbank als onrechtmatig verklaard is, gestolen content, persoonlijke informatie die de betrokkene niet vrijwillige publiceerde, en materiaal met publicatieverbod.

Het Europese Hof heeft hier nu ook aan toegevoegd dat iedereen het recht kan inroepen om vergeten te worden, en kan eisen dat Google informatie en links verwijdert, waarin hun namen voorkomen en deze informatie buitensporig, ontoereikend, of irrelevant is. In deze gevallen kan Google nu ook verplicht worden om links naar websites met gevoelige persoonsgegevens te verwijderen uit de zoekresultaten. 

The world forgetting, by the world forgot

Aan de basis van deze wet ligt een zaak die een Spanjaard tegen Google aanspande bij het Europees Hof. De man wou dat een zoekopdracht naar zijn naam niet meer doorverwees naar krantenpagina’s over de gedwongen verkoop van zijn huis 15 jaar geleden. Hij vond die informatie niet meer relevant, en het Hof gaf hem gelijk in het recht om vergeten te worden. 

Google vervult aartsmoeilijke opdracht

De juridisch verantwoordelijke van Google, David Drummond, liet weten de uitspraak van Europese Hof te respecteren. Voor Google zijn dit echter richtlijnen die balanceren op een dunne grens die bovendien voor interpretatie vatbaar zijn. De redenen voor een verzoek om uit de zoekresultaten verwijderd te worden, zijn soms gegrond terwijl andere dan weer vragen oproepen. Google krijgt nu de moeilijke taak om hierover te oordelen. 

Onder de reeds meer dan 70.000 binnengekomen verzoeken, zitten allerlei aanvragen. Zo zijn er politici die bepaalde artikelen over hun politieke leven, criminelen die verwijzingen naar hun misdaden, en firma’s die slechte recensies willen laten verwijderen. Daarnaast zijn er ook nog de mensen die spijt hebben van geposte foto’s en commentaren. 

Uw vraag voorgelegd aan Googles adviesraad

De vraag is echter of we van Google kunnen verwachten steeds de juiste beslissing te nemen in alle situaties. Dat is een grote verantwoordelijkheid in een vage subjectieve context. Bovendien mag de richtlijn niet geridiculiseerd worden tot censuur. Het is de uitdaging om privacy te respecteren in een gedigitaliseerde wereld. Voor deze moeilijke opdracht richt Google een adviesraad op. Deze bestaat uit externe experts in databeveiliging, en vertegenwoordigers van de media, burgerrechtenbewegingen, en IT-sector. Het is aan Google om de twijfelgevallen on hold te zetten en gespecialiseerde rechters laten beslissen welke verzoeken wel of niet in aanmerking komen. 

De vergeetprocedure van Google

Wegens de dunne grens, is Google er zich van bewust dat ze soms foute beslissingen zal nemen. In de mate van het mogelijk is Google ook transparant over verwijderde links, en verschijnt er bij sommige zoekopdrachten de vermelding dat sommige resultaten mogelijks verwijderd zijn bij Europese wet. Aan de vragers stuurt Google een mail om hen op de hoogte te brengen van de beslissing. Aan de websmasters verstuurt Google een melding dat hun informatie met bepaalde zoekwoorden niet meer zal worden weergegeven, zonder in detail te gaan over de redenen. Deze regel geldt bij de bescherming van de privacy. 

Wie aan Google wil vragen om bepaalde informatie niet meer in de zoekresultaten te laten verschijnen, kan het verzoek indienen via een speciaal formulier. De juristen van Google zullen zich daarna over de zaak buigen en bepalen wat overweegt, het recht op privacy of het recht op informatie.