Bruikbare tips voor copywriting voor het web

Het leven van een website is er niet eenvoudiger op geworden. Om zich te onderscheiden en potentiële klanten te overtuigen, wordt een hedendaags en creatief webdesign verwacht. Bovendien prijkt het belang van de gebruiksvriendelijkheid bovenaan voor een medium waarin snelheid primeert. Maar niet enkel het oog wil wat. Want wat is een prachtige site zonder content voor zijn bezoekers? Zorg daarom voor goede copywriting voor uw site. Wij helpen u graag op weg met enkele tips.

Copywriting zet de doelgroep centraal

·         Ga uit van de doelgroep

Denk bij het schrijven van de teksten steeds vanuit het standpunt van de doelgroep. Stel jezelf de vraag, waar zijn ze naar op zoek, wat vinden ze belangrijk, en hoe communiceren ze. Wanneer de tekst vertrekt vanuit het standpunt van de doelgroep, voelt deze groep zich meer aangesproken.

·         Los verwachtingen in

Denk bij copywriting na over hoe uw doelgroep de tekst zal lezen en interpreteren. De teksten dienen de verwachtingen van de bezoeker en de potentiële klant in te lossen. Gebruik kernwoorden die relevant zijn voor uw zaak, en bouw hierrond toepasselijke verwante content. Zorg voor spreekzinnen die gemakkelijk lezen, zodat het doornemen van de tekst geen opgave voor de bezoeker wordt.

Copywriting focust op keywords

·         Zorg voor toepasselijke content

Bij het copywriten dient de content van een website relevant te zijn. Zowel de opbouw als de stijl van de tekst dient  duidelijk te zijn, en aangepast aan de doelgroep.

·         Geef aandacht aan de keywords van uw diensten.

Bepaal wat de belangrijkste kernwoorden voor uw diensten zijn, alsook hoe deze gezocht worden door uw doelgroep. Gebruik deze kernwoorden in de teksten voor uw website.

·         Doseer het gebruik van keywords

Het gebruik van deze keywords is een ware evenwichtsoefening binnen de copywriting. Het verwerken ervan is noodzakelijk om gevonden te worden, maar toch  mag niet aan keywordstuffing gedaan worden.

Copywriting is stijlvol

·         Let op uw taalstijl

Internet is een medium waarin alles snel gaat, en copywriting dient hier ook rekening mee te houden. Een webtekst dient dan ook snel en eenvoudig leesbaar te zijn. Vermijd daarom al te zware taal en vakjargon. Moeilijkere onderwerpen kunnen zeker aangesneden worden, maar vragen daarom niet om een moeilijk taalgebruik.

·         Zorg voor vlotte zinnen

Zorg in diezelfde vraag naar snelheid ook voor korte titels, korte zinnen, en korte alinea’s. Een website dient concrete en duidelijke informatie te bieden aan de bezoeker, en maakt zo de eerste stap richting een tevreden klant. Zorg ook voor consequentie in de woordkeuze, dat maakt de tekst opnieuw makkelijker leesbaar.

Structuur is basis bij copywriting

·         Creëer overzicht en ademruimte

Copywriting is niet alleen foutloze teksten schrijven. Het is ook het aanbrengen van een duidelijke structuur in de tekst. Maak hiervoor gebruik van tussentitels en duidelijk afgebakende alinea’s aan de hand van witruimtes. Deze bieden de lezer overzicht en ademruimte. Geef voorkeur aan korte bondige zinnen zodat de lezer bij de les blijft en niet afdwaalt.

·         Wees to the point

Het is de bedoeling dat het onderwerp van de webtekst meteen duidelijk is. In volgende pagina’s en alinea’s kan vervolgens dieper ingegaan worden op de onderwerpen. Hou er rekening mee dat uw bezoeker uw website snel gaat scannen, en zo beslist of hij al dan niet zal verder lezen. Verkies het gebruik van opsommingstekens die structuur geven aan de tekst, in plaats van een opsomming in een zin.

Samengevat kunnen we stellen dat teksten die voor de website geschreven worden, dienen relevant te zijn, en dus bij het onderwerp moeten horen. Maar ook interessant voor de doelgroep, en goed gestructureerd geschreven dienen te zijn. Zo kunnen ook zoekmachines ze duidelijk identificeren en plaatsen. Focus hierbij ook op de belangrijkste krachtige kernwoorden in de tekst. 

Met deze tips ben je al een heel eind op weg, maar met onze dienst copywriting kan u deze uitgebreide taak ook uit handen geven aan Webatvantage. SEO is ook voor uw site van betekenis, want ook Google belicht het belang van copywriting