16 feb 16

Vermelding van ODR verplicht op je webshop

Vanaf 15 februari is het voor elke webshop binnen de EU verplicht om een verwijzing naar ODR te maken. Met ODR worden geschillen rond online aankopen en verkopen binnen de EU voortaan eenvoudig opgelost. 

ODR komt tussen bij geschillen

Het Online Dispute Resolution Platform, kortweg ODR, is een geschillencommissie bij online aankopen en verkopen binnen de EU. De ODR is sinds 9 januari 2016 actief, en treedt op als informatiepunt over de rechten van de consument en over buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

De nieuwe interactieve website van ODR wordt het centraal toegangspunt voor gebruikers en handelaars bij een geschil over een online aankoop. Zowel de consument als de ondernemer met een online webshop kan er een klachtenformulier invullen en relevante documenten als bewijsstuk uploaden. Het ODR zal de klacht vervolgens van de ene lidstaat overmaken aan arbitragediensten van de andere lidstaat.

ODR moet vermeld op uw webshop

Sinds 15 februari is een verwijzing naar ODR verplicht voor elke webshop actief binnen de Europese e-commerce. Concreet houdt dat volgende in:

  • Plaats een link naar ODR-platform op je webshop.
  • Verwijs naar het ODR ook in een mailing wanneer je er goederen en diensten mee aanbiedt.
  • Vermeld het ODR ook in je algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkopen.

Duidelijke e-commerce binnen EU

De EU wil graag een eengemaakte markt met een duidelijke grensoverschrijdende e-commerce en vrij verkeer van goederen en diensten binnen de hele EU. Eerder werd daarom reeds de cookiewetgeving verder geregeld. Ook werden regels opgesteld voor consumentenbescherming bij verkoop op afstand en rond de btw bij onlinediensten.

Bij een geschil over defecte of foute goederen, verkeerde leveringen, waarborgen of foutieve prijzen moet het voor de gebruiker ook duidelijk zijn waar hij terecht kan met zijn klacht. Omgekeerd moet het voor de verkoper ook duidelijk zijn hoe hij zich kan verdedigen. Hier biedt de ODR vanaf nu antwoord op.

ODR biedt zekerheid en vertrouwen

Het ODR heeft als doel klachten over online aankopen in Europa goedkoop, snel en uniform op te lossen. Omdat dit buiten de rechters om gebeurt, spreken we over alternatieve geschillenbeslechting. Internationaal wordt gesproken over Alternative Dispute Resolution, kortweg ADR. Deze bestaat uit buitengerechtelijke instanties die per land zorgen voor oplossingen bij geschillen. Het ODR werkt vooral ook drempelverlagend. Het geeft de consument het nodige vertrouwen om bij een webshop te kopen in een andere EU-lidstaat, en aan webshops om de internationale sprong te maken.

Eenduidige klachtenverwerking van ODR

Dankzij het ODR kunnen consumenten en bedrijven in hun eigen taal een klacht indienen over online kopen. Het ODR verwijst de persoon met een klacht door naar een nationaal geschillenorgaan. Dat handelt de klacht via een standaard procedure online en binnen 90 dagen af. Je kan er terecht wanneer de consument in de EU woont en de verkoper ook in de EU gevestigd is. Er wordt een klacht ingediend en er wordt een overeenkomst gemaakt over een geschillenorgaan met de tegenpartij, waarna de klacht wordt behandeld. De vermelde geschillenorganen bij ODR zijn gecontroleerd en geregistreerd bij de nationale overheden. Deze werking zorgt voor een eenvoudige klachtenverwerking binnen de EU.