04 mrt 16

Ook afbeeldingen hebben hun rechten

Een afbeelding zegt vaak meer dan 1000 woorden, maar ook die afbeeldingen hebben hun eigen rechten.Een foto plukken van het internet, en op je eigen website plaatsen kan niet zomaar. Sommige afbeeldingen zijn zodanig beschermd dat ze zelfs niet gebruikt mogen worden door iemand anders.

Men spreekt van schending van het copyright wanneer … iemand anders dan de rechtmatige eigenaar een kopie maakt van de afbeelding. 

Dat betekent dus dat het nieuwe werk wezenlijk op het originele werk lijkt.

Hoe vind je nu best een copyright free afbeelding?

In dat geval kijk je best naar de toegekende labels …, deze kan men onderverdelen in 4 groepen:

1. Copyright
De eigenaar van de afbeelding bezit alle rechten. 

2. Creative Commons
De eigenaar kan zelf beslissen over welke rechten zij bezitten, en van welke rechten ze afstand wensen te doen.

Het wordt ook vaak ook weergegeven als ‘Some rights reserved’. Wanneer dat vermeld staat, is naamsvermelding vereist! 

3. Public domain
De eigenaar heeft beslist om afstand te doen van alle rechten.

Afbeeldingen met één van deze 2 labels, kunnen dus gekopieerd, bewerkt, verdeeld en gebruikt worden, ongeacht of het al dan niet voor commerciële doeleinden is. 

4. Fair use
Fair use is een ‘uitzondering’ op de regel. Deze methode laat je toe om iemand gebruik te laten maken van 
je werken zonder dat hij daar daadwerkelijk contact voor moet opnemen.

Bijvoorbeeld wanneer een recensent zal enkele zinnen uit een boek wil quoteren. Net het feit dat het maar een klein deel van het geheel omvat, zorgt ervoor dat het niet om schending van het copyright gaat. 

 

 title=

 

Conclusie

Zomaar afbeeldingen van internet plukken, is dus not done. Hou rekening met de rechten van zowel de afbeeldingen als van de rechtmatige eigenaar..

Bron: Photography Tutsplus